Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

DISKUSNÉ FÓRUM VRCHOLOVÝCH MANAŽÉROV ZLIEVARENSKÉHO PRIEMYSLU

10. 10. 2012, Tále Hotel Golf – www.tale.sk

Hlavná téma diskusného fóra:
Význam posilnenia integrácie zlievarní a modelární do spoločného zlievarenského združenia zamestnávateľov na Slovensku

Časový harmonogram :
9.00 - 9.30 hod. Prezentácia
9.30 - 12.00 hod. Rokovanie
12.00 - 13.00 hod. Obed

Program fóra:
1. Otvorenie
2. Zlievarenský priemysel na Slovensku
3. Postavenie priemyselných zväzov a združení na Slovensku
4. Postavenie Združenia zlievarní a kováční Slovenska
5. Postavenie a význam zlievarenských zväzov a združení v zahraničí
6. Význam zlievarenského združenia z pohľadu zabezpečenia odborných pracovníkov pre zlievarenský priemysel
7. D i s k u s i a - nosná téma:
´Význam zlievarenského združenia z pohľadu podpory zvyšovania konkurencie schopnosti slovenských zlievarenských podnikov ´
8. Formulácia záverečného vyhlásenia

Účasť na rokovaní je bezplatná !


Pozvánka:
http://www.zzks.sk/public/FórumZZKS 10.10.doc

Prihláška:
http://www.zzks.sk/public/Prihláška Tále 10.10..doc

Miesto rokovania:
www.tale.sk
© 2006-2017 ZDRUŽENIE ZLIEVARNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA – Všetky práva vyhradené
Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovenská republika • Tel.: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Zapísaný: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2017 JTWS Slovensko