Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

Medzinárodná zlievarenská konferencia QUO VADIS ZLIEVARENSTVO

10.-12. 10. 2012, Tále Hotel Stupka - www.tale.sk

Hlavné oblasti zamerania konferencie:
- úloha zlievarenstva pri rozvoji automobilového priemyslu
- vývoj zlievarenských technológií a materiálov v praxi
- metalurgia a technológia výroby zliatin železných a neželezných kovov
- riešenie ekologických problémov v zlievarenstve
- stav zlievarenstva na Slovensku, v Čechách a v Poľsku

Pozvánka:
http://www.zzks.sk/public/Pozvánka a5.pdf

Podrobnejšie informácie:
http://web.tuke.sk/hf-kmzaz/qwz/index.html

© 2006-2017 ZDRUŽENIE ZLIEVARNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA – Všetky práva vyhradené
Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovenská republika • Tel.: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Zapísaný: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2017 JTWS Slovensko