Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

BÁLSOS – Zlievareň, s.r.o.Domicile:     BÁLSOS – Zlievareň, s.r.o.
Fučíkova 1319
941 06 Komjatice
Slovak republic

Phone:   00421 35 / 6591130
e-mail:balsos@stonline.sk
URL:


< Back to Membership

Techservice CZ s.r.o.Domicile:     Techservice CZ s.r.o.
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
Czech republic

Phone:   00420 5 / 432400157
e-mail:techservice@techservice.cz
URL:


< Back to Membership

T plus T, s.r.o.Domicile:     T plus T, s.r.o.
Andreja Kmeťa 28
036 01 Martin
Slovak republic

Phone:   00421 43 / 4220334
e-mail:tplust@prima.sk
URL:


< Back to Membership

© 2006-2021 THE ASSOCIATION OF FOUNDRIES AND FORGES OF SLOVAKIA – All rights reserved
P.O.Box 66, Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovak republic • Phone: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Registered: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2021 JTWS Slovensko