Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

DISKUSNÉ FÓRUM VRCHOLOVÝCH MANAŽÉROV ZLIEVARENSKÉHO PRIEMYSLU

10. 10. 2012, Tále Hotel Golf – www.tale.sk

Zjednoťme sa v mene zvyšovania konkurencieschopnosti zlievarenských podnikov na Slovensku.
Spoločne presadíme viac!

> Viac informácií...

Medzinárodná zlievarenská konferencia QUO VADIS ZLIEVARENSTVO

10.-12. 10. 2012, Tále Hotel Stupka - www.tale.sk

Cieľom konferencie je prezentácia súčasných poznatkov z oblasti výroby odliatkov zo zliatin železa a neželezných kovov, ako aj vytvorenie diskusie k výmene skúseností a poznatkov, týkajúcich sa zlievarenstva, a to vo sfére výskumu a vývoja, ako aj praktických aplikácií.

> Viac informácií...

Certifikačný audit SB RECYKLING

30.07.2012, Trenčín

SB RECYKLING, s.r.o. prešla v júli tohto roku úspešne certifikačným auditom systému manažérstva.

> Viac informácií...

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY ZZKS

05.09.2012

Aktualizáciou stránky Združenia vznikol NOVÝ PRIESTOR pre propagáciu, dopyty a ponuky členov združenia.

> Viac informácií...

Zlievarenská výroba na Slovensku v číslach

28.08.2012

Prehľad výroby odliatkov v rokoch 2007 - 2011

> Viac informácií...

© 2006-2017 ZDRUŽENIE ZLIEVARNÍ A KOVÁČNÍ SLOVENSKA – Všetky práva vyhradené
Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovenská republika • Tel.: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Zapísaný: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2017 JTWS Slovensko