Slovenská verzia English version Deutsche Version Váš kompas vo svete slovenskej metalurgie

UPDATE OF ASSOCIATION WEBSITE

05.09.2012

Aktualizáciou údajov na stránke Združenia vznikol NOVÝ PRIESTOR pre propagáciu, dopyty a ponuky členov Združenia. Členská základňa spoločností asociovaných v Združení zlievarní a kováční Slovenskej republiky má tak širšie možnosti nielen v oblasti propagácie, ale aj v oblasti kooperácie formou dopytov a ponúk v Slovenskej republike a zahraničí.

> More information...

SLOVAK FOUNDRY PRODUCTION IN NUMBERS

28.08.2012

Ing. Vladimír Bálint sa v materiáloch s názvom VÝVOJ VÝROBY ODLIATKOV V ROKOCH 2007-2011 zaoberá vývojom výroby odliatkov v uvedenom období na Slovensku.

> More information...

© 2006-2017 THE ASSOCIATION OF FOUNDRIES AND FORGES OF SLOVAKIA – All rights reserved
Pavla Mudroňa 45, 036 01 Martin, Slovak republic • Phone: 00421 905 742643
IČO: 37983881 • DIČ: 2022124478 • Registered: KÚ v Žiline, č.OVVS-2006/00171-04/3MK
W3C XHTML 1.0 Strict!  Web design & development © 2006-2017 JTWS Slovensko